Privacybeleid

Immagine di sfondo

Privacybeleid

Deze verklaring is opgesteld om de principes op het terrein van privacy bekend te maken die van toepassing zijn op het gebruik door: Spiaggia e Mare s.r.l. van gegevens verstrekt door klanten, inclusief gegevens verzameld via deze website. Op deze pagina worden de wijzen van beheer van de site beschreven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die deze raadplegen. Deze verklaring wordt tevens verstrekt conform EU-verordening nr. 679 van 2016 – Regulering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, voor degenen die interactie hebben met webservices die elektronisch toegankelijk zijn vanaf het adres: https://campingspiaggiamare.com. De verklaring wordt alleen verstrekt voor deze website en niet ook voor andere websites die door de gebruiker via links op deze site eventueel worden geraadpleegd. Door deze website te bezoeken, verklaart u impliciet dat u de in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsmethoden heeft begrepen en aanvaard. Het bedrijf Spiaggia e Mare s.r.l., in de persoon van zijn pro tempore wettelijke vertegenwoordiger, met maatschappelijke zetel aan de Via dei Mille, 62 – 44029 – Porto Garibaldi (FE), P.I. 01092090388, Tel. +39 0533/327431 onderdeel van de VACANZE DI CHARME-groep waarvan ROSSELBA SPA, gevestigd in Località Ottone 3 – Portoferraio 57037 (LI) BTW-nr. 00155950496 het moederbedrijf is, samen met laatstgenoemde, verantwoordelijke voor de verwerking van voornoemde gegevens, die wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van het bedrijf voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, inclusief het doel van direct marketing en van indirecte marketing, in geval van toestemming van de gebruiker.
De verwerkingsoperaties die verband houden met de webservices van deze site worden alleen uitgevoerd door interne medewerkers van het verantwoordelijke bedrijf, dat specifiek is belast met de verwerking, en door externe personen die verantwoordelijk zijn voor incidenteel onderhoud / beheer van deze website. De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die verzoeken om informatief materiaal verzenden of die zich abonneren op nieuwsbrieven, worden uitsluitend gebruikt voor het doeleind van de uitvoering van de gevraagde dienst of prestatie. Deze gegevens kunnen ook door het bedrijf worden gebruikt voor het nastreven van de volgende doeleinden: a) het beheer van de relatie met de klant; b) het uitoefenen van de eigen economische activiteit van het bedrijf; c) andere doeleinden die verband houden met de activiteit die door het bedrijf wordt uitgevoerd en daarmee is verbonden (bijvoorbeeld om de aangeboden producten en diensten te verbeteren, zelfs als deze niet strikt verband houden met de door de betrokkene gevraagde diensten; marktonderzoek naar klanttevredenheid, enz.) . Indien het nodig is om gegevens te verzamelen die de persoonlijke identificatie van de gebruiker mogelijk maken om deze een bepaalde dienst te kunnen verlenen, wordt de gebruiker verzocht vrijwillig de nodige gegevens te verstrekken, die uitsluitend zullen worden verwerkt met het doel van het verlenen van de dienst.

In het geval dat de gebruiker een reservering wil maken bij de accommodatie, wordt de gebruiker gevraagd om informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer en voorkeuren met betrekking tot de kamer / wooneenheid, dit om de boeking van de aanvragende gebruiker uit te werken en te verwerken. Het bedrijf Spiaggia e Mare s.r.l., gebruikt het e-mailadres om de boekingsbevestiging te verzenden en, indien nodig, kan het andere informatie gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker om gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor het uitwerken van diens reservering. Het bedrijf Spiaggia e Mare s.r.l., hij kan de contactgegevens ook gebruiken om: de gebruiker voor aankomst een bericht te sturen met een samenvatting bevestigingsgegevens van de boeking en dat verdere informatie verstrekt over het gebied en de accommodatie; om speciale aanbiedingen en acties aan de gebruiker door te geven conform de bepalingen van dit privacybeleid; evenals om de gebruiker periodieke enquêtes te sturen met betrekking tot de mate van tevredenheid of marktonderzoek. De gebruiker kan de gegeven toestemming voor het verzenden van marketingcommunicatie op elk moment intrekken. De gebruiker kan ook de gegeven toestemming voor deelname aan enquêtes intrekken.
Direct Marketing
Zoals hierboven gespecificeerd, willen we u graag informeren over nieuwe producten, acties, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door het betreffende vlaggetje aan te vinken, kunnen wij u deze informatie per post en telefonisch toesturen, tenzij u tijdens de registratie anders heeft aangegeven. Als u op enig moment wilt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail op het volgende adres privacy@vacanzedicarme.it en we zullen u geen commerciële berichten meer sturen. Als u geen toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft willen geven, ontvangt u nooit commerciële communicatie en worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren.
Indirecte Marketing
Op deze manier willen wij onze wil en die van de Medeverantwoordelijke voor de Verwerking tot uitdrukking brengen om via derden promotionele en/of marketingactiviteiten ten opzichte van u uit te voeren. Deze categorie omvat alle activiteiten die worden uitgevoerd om producten en/of diensten te promoten, verkocht en/of geleverd door derden met wie wij en de mede-Verwerkingsverantwoordelijke een rechtsverhouding hebben zonder dat in dit geval enige gegevens worden uitgewisseld.
Als u op enig moment wilt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor doeleinden van indirecte marketing, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail op het volgende adres privacy@vacanzedicarme.it en we zullen u geen commerciële berichten meer sturen. Als u geen toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft willen geven, ontvangt u nooit commerciële communicatie en worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om op uw verzoek te reageren.
Surfgegevens
De informaticasystemen en de softwareprocedures waarmee deze website functioneert verwerven bij normaal functioneren enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Het gaat om informatie die niet verzameld wordt om met geïdentificeerde betrokkenen in verband te worden gebracht, maar die door hun aard, door bewerkingen en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, het mogelijk kunnen maken om gebruikers te identificeren. Tot deze categorie gegevens behoren de IP adressen of de domeinnamen van de computers die door de bezoekers van de site worden gebruikt, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van het gevraagde materiaal, datum en tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag in te dienen, de afmeting van het als antwoord verkregen file, de nummercode die de status van het antwoord van de server aangeeft en andere parameters met betrekking tot het operationele systeem en de informaticaomgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik de site te verkrijgen en om de juiste werking ervan te controleren en worden direct na verwerking gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt, uitsluitend door de rechterlijke macht, voor de vaststelling van verantwoordelijkheid in geval van hypothetische IT-misdrijven die de website schaden.
Cookies
Cookies zijn gegevens die door een server worden aangemaakt en die in tekstbestanden op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen die het functioneren van deze website, het gebruik van een specifieke functionaliteit die uitdrukkelijk door de gebruiker is gevraagd of de verbetering van de werking van deze site toestaan, zoals cookies die het browsen versnellen of die inhoud tonen die voor de gebruiker het meest interessant is op basis van eerdere keuzes. Cookies kunnen permanent zijn (zogenaamde permanente cookies), maar ze kunnen ook een beperkte duur hebben (zogenaamde sessie-cookies). Deze site maakt gebruik van zowel permanente als sessie-cookies. De sessie-cookies worden niet permanent op uw computer opgeslagen en verdwijnen bij het afsluiten van de browser. De permanente cookies worden gebruikt om de navigatie aan te passen aan het apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt (computer, tablet, smartphone), net als cookies van derden die worden gebruikt om de toegang tot de site te analyseren (bijv. Google Analytics) en om gebruikers in staat te stellen de inhoud van de site via sociale netwerken (FB) of e-mail (Add This) te delen. Deze cookies worden permanent op uw computer opgeslagen en hebben een variabele duur.

Google Analytics-cookies
Onze site maakt gebruik van Google Analytics van Google Inc., een dienst die meetstatistieken en analyse van de prestaties van de site biedt door middel van cookies. Om het privacybeleid van de Google Analytics-dienst te raadplegen, bezoek de pagina http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Voor het privacybeleid van Google verwijzen wij u naar het volgende adres: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

Google Adwords & Google Remarketing-cookies
De website kan gebruikmaken van de Google Adwords software en de Google Remarketing-technologie. Beiden worden beheerd door Google Inc. De functie voor het bijhouden van conversies van AdWords maakt ook gebruik van cookies. Om ons te helpen verkopen en andere conversies bij te houden, wordt een cookie toegevoegd aan de computer van een gebruiker wanneer die gebruiker op een advertentie klikt. Deze cookie heeft een levensduur van 30 dagen en verzamelt of controleert geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren. Gebruikers kunnen cookies voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelen in de instellingen van hun eigen internetbrowser. In sommige gevallen kunnen cookies problemen veroorzaken bij het inloggen of tijdens het browsen in uw AdWords-account. Wanneer dit gebeurt, kunt u het probleem het beste oplossen door de cache te legen en de cookies te verwijderen die voor uw internetbrowser zijn opgeslagen. Om er meer over te lezen klik hier. Ten slotte kan de gebruiker Google Analytics-cookies uitschakelen door een specifieke browser plug-in te downloaden die beschikbaar is op de volgende url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook-cookies
De site kan cookies van Facebook Inc. gebruiken om de voortgang van Facebook-advertentiecampagnes en eventuele remarketing-acties te volgen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

De gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van permanente cookies op zijn harde schijf door de navigatiebrowser te configureren om cookies uit te schakelen. Ontdek hoe u cookies uitschakelt in de belangrijkste browsers: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera. Na deze bewerking zouden sommige functies van de webpagina’s echter niet correct kunnen worden uitgevoerd.
Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt
De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, of het invullen van het formulier, brengt de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender met zich mee, dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals mogelijke andere persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bericht door de klant.

Doorgifte van Gegevens
Het staat de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken die zijn opgenomen in de aanvraagformulieren of die zijn aangegeven in relevante secties van de website om de verzending van informatief materiaal of andere berichten aan te vragen. Het niet verstrekken ervan maakt het niet onmogelijk om te verkrijgen wat wordt aangevraagd, eventueel anoniem. De persoonsgegevens worden met geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang tot de database te voorkomen.
Wijze van Verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen om verlies van gegevens, illegale of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. De gebruiker heeft altijd het recht om op elk moment bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van de gegevens die naar zijn persoon verwijzen en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te verifiëren of de aanvulling of het bijwerken ervan te verzoeken (conform art. 15 tot art. 21 van Verordening EU nr. 679/2016). Volgens dit artikel heeft u het recht om te vragen om het wissen, het anonimiseren of het blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, en zich in ieder geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun verwerking. Dit privacybeleid kan periodiek worden gewijzigd en het gebruik van de verzamelde informatie is onderworpen aan het privacybeleid dat van kracht is op het moment van gebruik. Dit document, gepubliceerd op het adres https://campingspiaggiamare.com., vormt het privacybeleid van deze website en zal onderhevig zijn aan updates die van tijd tot tijd worden gepubliceerd en die de datum van de update vermelden.


Camping Village & Glamping


Hotel & Resort


waar Italië verleidelijker is

ONTDEK DE GROEP

© 2024 Holiday Park Spiaggia e Mare. Alle rechten voorbehouden.
Ferrara Handelsregister nr. 01092090388
R.E.A.131767 | Aandelenkapitaal i.v. 99.500,00 euro | P.IVA 01092090388

Powered by